Autorijschool Michel van Uden

Theorie

 

 

Voordat u praktijkexamen voor de personenauto (categorie B) kunt doen, moet u geslaagd zijn voor het theorie-examen personenauto.

 

Theorieles wordt door ons in kleine groepjes gegeven en is gratis,

De Theorieboeken en cd-rom zijn in bruikleen.

 

Als u voor het theorie-examen slaagt, ontvangt u na afloop een uitslagformulier. Het theoriecertificaat bestaat sinds 1 maart 2010 niet meer. Het resultaat van het examen wordt via de elektronische weg vastgelegd.

 

U kunt theorie-examen doen als u 16 jaar of ouder bent.

Het theorie-examen wordt door ons samen in overleg met de kandidaat gereserveerd.

Zorg voor een geldig legitimatiebewijs.

 

https://itheorie.nl/